O mně

Vítám vás na mých stránkách věnovaný chovu želv.

Já a želva :-)V této části bych Vám rád napsal, proč a kdy jsem se dostal k chovu želv. Protože v naší rodině nejsem prvních chovatel již jako dítě jsem navštěvoval známé chovatele, kteří se věnovali i chovu želv. Po vzoru svého  dědy a otce, kteří s úpěchem chovají papoušky jsem se chtěl také stát chovatelem a tak jsem zvolil právě chov želv.

V době, kdy jsem začínal internet nenabízel tako množství informací jako dnes a tak jsem se musel spolehnout na odborné časopisy a kolegy z oboru nebo mého otce.  Také jsem se stal členem v klubu chovatelů želv a to v listopadu 2002, kde jsou v čele klubu chovatelé z pražské ZOO.

První želvu do chovu – Trachemys scripta elegans (želva nádherná) jsem si pořídil v roce 2003. Pak následovala Emys orbicularis (želva bahenní) a jako dárek k narozeninám jsem dostal dospělé dva samce a tři samice Testudo hermanni boettgeri (želva zelenavá). Z počítku mě podporovali rodiče, kteří mi pořídili první želvy, protože jsem byl jedenactiletý kluk bez finančních prostředků :). Následující rok se mi  podařilo odchovat má první mláďata Testudo hermanni. A tak začal chov i dalších druhů želv Testudo marginata, Teatudo graeca, Testudo horsfieldii, Mauremys rivulata, Macrochelys temminckii, Testudo hermanni hermanni.

I v součastné době se snažím chov rozšířit o africké suchozemské želvy.

Chovu želv se věnuji již několik let a mezi mé úspěchy patří i dlouholetý odchov želvy vroubené tedy Testudo marginata, která patří mezi mé oblíbené a od názvu této želvy jsou pojmenované právě i tyto stránky. A za logo stránek jsem jsi vybral Macrochelys temminckii (kajmanka supí).

 Publikované články jsou majetkem MARGINATA.cz a jejích autorů. Obsah tohoto serveru je chráněný autorským zákonem, jeho šíření bez písemného souhlasu autora či odpovědné osoby je zakázáno. Máte nějaké dotazy, připomínky či náměty? Kontaktujte nás na adrese frolik@marginata.cz.

  • facebook